Disclaimer

Disclaimer.
 
Alhoewel de inhoud van deze website met grote zorg wordt
samengesteld kan Hobby-scrap-creaSjop niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie/prijzen
op deze website.
 
Hobby-scrap-creaSjop aanvaardt geen enkele aanprakelijkheid
voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de,
al dan niet door derden aangeboden, informatie op deze website
 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden